www.samanizmus.sk


Paul Uccusic (1937 - 2013)

Paul Uccusic (1937 - 2013)

Smútime za našim šamanským učiteľom Paulom Uccusicom, ktorý nás navždy opustil v piatok 2. augusta 2013 vo veku 77 rokov.

Paul Uccusic sa narodil v roku 1937 vo Viedni. Po absolvovaní vysokoškolského študia chémie, fyziky a matematiky na univerzite vo Viedni pôsobil dlhé roky ako redaktor vo vedúcich funkciách v rozličných denníkoch. Od roku 1971 sa začal zaoberať parapsychológiou a spirituálnym liečiteľstvom, zároveň je aj autorom niekoľkých kníh s touto tématikou.

V roku 1981 sa Paul stretol s Michaelom Harnerom, zakladateľom Nadácie pre štúdium šamanizmu. Core ( jadrový ) šamanizmus, ktorý Harner sformuloval, sa stal centrom Paulovho záujmu. Podnikal študijné cesty do Spojených štátov, Latinskej Ameriky a na Sibír. Od roku 1985 začal pôsobiť ako lektor FSS pre nemecky hovoriace krajiny. V roku 1991 publikoval knihu Der Schamane in uns / Šaman v nás.

Paul Uccusic až do svojej smrti pôsobil ako riaditeľ Nadácie pre študium šamanizmu v Európe, ktorú vybudoval. Šíreniu myšlienok Core ( jadrového ) šamanizmu v Európe venoval všetky svoje sily, vnímal to ako svoje životné poslanie.

 

Drahý Paul, bol si vzácnym človekom. Nech tvoja duša v inej realite nájde pokoj a mier. Nech odtial nad nami bdie a drží ochrannú ruku. Navždy ostaneš v našich srdciach a s láskou budeme pokračovať v ceste, ktorú si nám ukázal.