www.samanizmus.sk


Medicínsky kruh

Medicínsky kruh

Medicínsky kruh je posvätný liečebný kruh. Najstarší chrám Matky Zeme postavený z kameňov. Predstavuje učenie Matky Zeme a otca Veľkého Ducha. Vznikal postupne po mnoho storočí ako liečebný nástroj, ktorý pomáha navrátiť človeka do harmónie, vyliečiť jeho vnútorné dieťa, jeho ženskú a mužskú časť,jeho vzťah k Matke Zemi a k vlastnej duši. Náuka liečebného kruhu je výsledkom starobylého poznania a dlhodobých pozorovaní. Predstavuje dokonalé zrkadlo nášho vnútorného života.

V priebehu vekov bol medicínsky kruh posvätným symbolom pre mnohé kultúry na celom svete a ľudia doňho vstupovali rozjímať pri významných životných situáciách, keď potrebovali poradiť od síl, ktoré ich presahovali.

Medicínsky kruh rozdeľujú 4 základné smery.
Juh - reprezentuje naše vnútorné dieťa, naše emócie.
Západ – našu vnútornú ženu, znovuzrodenie a intuíciu.
Sever - nášho vnútorného muža, bojovnosť a múdrosť.
Východ - miesto našej duše, naše životné smerovanie.
Stred – Strom života, ktorý zjednocuje všetky štyri strany a kde sa stretáva duchovný a fyzický svet.

Najbližšie medicínske kruhy postavené podľa tradície indiánskych kmeňov Hopi a Lakotov nájdeme v susedných Čechách. Naše úsilie bude smerovať k tomu, aby aj v blízkosti Bratislavy čoskoro vyrástol posvätný kamenný kruh, ktorý nám poskytne pomoc a liečenie.

Do kruhu vstupujeme za účelom položenia otázky, na ktorú chceme dostať odpoveď od síl Univerza. Vstupujeme tam s úprimným zámerom a v tichosti z Východnej strany smerom do stredu k Stromu života, kde požiadame vyššie sily, aby boli nápomocné pri zodpovedaní našej otázky. Od stredu ideme ku kameňu reprezentujúcemu Juh, v duchu položíme silám Juhu našu otázku a počkáme kým sa v našej mysli objaví odpoveď. Ďalej sa pohybujeme v smere hodinových ručičiek postupne na Západ, Sever a Východ, kde opakujeme postup s položením otázky. Nakoniec sa vraciame do stredu kruhu, kde požiadame o 5. zjednocujúcu odpoveď všetkých strán. Poďakujeme silám Univerza za ich pomoc a kruh opúšťame opäť zo strany Východu.


Prinášame Vám rozhovor o medicínskom kruhu s Aliciou Hamm, šamankou a liečiteľkou nasledujúcou tradíciu kmeňov Hopi a Lakota, ktorá postavila 3 medicínske kruhy v susedných Čechách. Článok prinášame v pôvodnej verzii v češtine, jeho preklad pre Vás chystáme. OTVOR ČLÁNOK.