www.samanizmus.sk


Bubnovacia skupina

30. 10. 2011, 15,00 h, Čajovnňa Zelenej Táry. Program bude vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých zameraný na prácu s predkami. ... ....                                                    
Viac info Tu.