www.samanizmus.sk


Prednášky

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto prastarej technike liečenia, sú venované naše prednášky. Termíny prednášok nájdete v kalendári akcií.