www.samanizmus.sk


LIEČENIE PRE ZEM

21.03.2020 18:00

Drahí priatelia,

 

nastal čas rozozvučať svoje bubny a srdcia! Pridajte sa k spoločnému zámeru posielať liečivé svetlo na ozdravenie vzniknutého chaosu.

Pôjde o dlhodobú prácu, pri ktorej sa budeme na diaľku spájať  každú sobotu o 18:00 hod. Naplnení silou našich spojencov budeme v Strednom svete posielať svetlo (s emóciou liečenia) do nepriaznivej situácie, ktorá postihla celý svet. V dobe konzumného spôsobu života keď najvyššou hodnotou je materiálny blahobyt, ekologických katastrof, pokrivenej morálky a nefunkčných medziľudských vzťahov prispejme k uzdravujúcemu procesu. 

Začíname túto sobotu 21.3.2020 o 18:00 hod.

V prípade, že vám daný čas nevyhovuje pracujte samostatne a držte sa spoločného zámeru.  
 

Aby bolo svetlo, treba veľa malých svetie

zámeru.

—————

Späť