www.samanizmus.sk


Hopi oheň

10.10.2021 10:27

Hopi Ceremony

Milí priatelia.

Dňa 10.10.2021 v čase od 10:00, opäť zapálime v Karloveskom lese Hopi oheň - oheň nádeje, lásky a mieru Spojíme sa v kruhu s ľuďmi z mnohých kútov sveta v spoločnom zámere, ktorým je mier na našej drahej Matke Zemi.

Stretávame sa o 9:45 na parkovisku pred Iuventou. Prineste si so sebou dary pre duchov miesta a malu sklenenú nádobku na posvätný popol.

Svoju ôčasť náhláste predom.  V prípade nepriaznivého počasia volajte 0948 223 807.

 

—————

Späť