www.samanizmus.sk


HOPI oheň pre mier

11.11.2011 17:45

Na Devíne sa nás zišlo približne 25 ľudí. Každý odovzdal ohňu svoje modlitby a dary. Bola to krásna ceremónia. O mesiac sa dúfame stretneme na tom istom mieste v rovnako hojnom počte, aby sme pracovali pre Matku Zem.

—————

Späť