www.samanizmus.sk


HOPI oheň pre mier

11.11.2011 18:30

Deň 11. 11. 11 je významný dátum pre našu Matku Zem, tiež pre nás samotných. Je to deň prechodu, a preto sa aj my pripájame k celosvetovému úsiliu a spojíme sa v spoločnej modlitbe prostredníctvom ceromónie HOPI ohňa pre mier, ktorý sa rozhorí v tento deň v mnohých kútoch našej krásnej modrej planéty.  Každý, kto má chuť podporiť úsilie žiť v mieri a v harmónii s Matkou zemou a všetkými jej deťmi, sa môže pridať, radi ho uvidíme.

Podrobnosti o presnom mieste a časovom rámci ceremónie nájdete týždeň pred konaním na tomto mieste. VSTUP na ceremóniu je VOĽNÝ.

Výzva Alicie Hamm:

11.11.11

Číslo 11 je číslom Veľkého Ducha v medicínskom kruhu. To znamená, že duša kráča ruka v ruke s Veľkým Duchom. V poslednej dobe sa mnohé významné udalosti udiali práve 11-eho v mesiaci a my sme povolaní sledovať znamenia, ktoré nám Spirit posiela. Tento deň bude najdôležitejším dňom v tomto roku a my sa musíme spojiť vo „Vedomí Nás", ktorým ukážeme, že sme "ľudia spojení v láske, ktorí chcú žiť v mieri a harmónii s Matkou Zemou a všetkými jej deťmi". Sme väčšina, máme veľkú silu a energiu a ak sa budeme modliť spoločne, môžeme zmeniť mnohé.

Urobíme ceremóniu Hopi ohňa pre mier na mnohých miestach na Zemi v tento deň. Každý z vás sa môže zúčastniť, alebo sa môžete modliť a spraviť si vaše vlastné rituály tam, kde sa nachádzate, pripájajúc sa tak k Veľkej Ľudskej Rodine. K Svetlu, ktoré sa stará o Matku Zem a jej deti.

My, domorodé národy Ameriky, sme ochrancovia Zeme a Ľudstva a pozývame vás všetkých, aby ste sa pridali a podieľali sa na tejto úlohe v tomto dôležitom okamihu pre všetkých.

Rozhodujeme o osude Zeme a o budúcnosti našich detí, musíme spojiť svoje sily v modlitbe a vedzte, že spoločná modlitba prenáša hory, rovnako ako viera.

Prajem vám Lásku, ktorá nás všetkých obklopuje,

METAKUYE OYASIM.

Alicia Hamm.

 

11.11.11

This day will be the most important of this year and we have to come together in the “Conscience of Us”, showing that we are “We Humans united in Love and wanting to live in Peace and Harmony with Mother Earth and All Her Children”, we are the absolute majority and we have great strength and Energy and can move much if we pray together.

We will make the Hopi Fire Ceremony for Peace in many places on Earth in this day, each one of you can participate in it, or make your prayers or rituals where you are, joining the Great Human Family of .Light who takes care of Mother Earth and their Children.

We the Indigenous Peoples of America are the Guardians of the Earth and Human invite all to participate in this task at this important time for all.

We are deciding the fate of the Earth and the future of our children, we must unite our strength in prayer and know that the collective prayer moves mountains, like faith.

Wishing Love surrounds us all,

METAKUYE OYASIM.

Alicia Hamm.

 

—————

Späť