www.samanizmus.sk


Hopi oheň pre mier

02.02.2020 16:00

Milí priatelia, 

 

dňa 2.2. 2020 v čase od 16:00, opäť zapálime v Karloveskom lese Hopi oheň - oheň nádeje, lásky a mieru. Spojíme sa v kruhu s ľuďmi z mnohých kútov sveta v spoločnom zámere, ktorým je mier na našej drahej Matke Zemi.

Stretávame sa o 15:45 na parkovisku pred Iuventou. Prineste si so sebou dary pre duchov miesta a malú sklenenú nádobku na posvätný popol.

Svoju účasť náhláste predom.  V prípade nepriaznivého počasia volajte 0948 223 807

viac o Hopi ohni

—————

Späť