www.samanizmus.sk


Bubnovacia skupina v Buchelbachu (Rakúsko)

05.11.2011 09:30

V nádhernom vidieckom prostredí rakúskeho Buchelbachu sme pracovali v skupinách pre klientov. Overili sme si, že šamanský jazyk je univerzálny a medzinárodný. Bolo nás vyše 40 a pracovalo sa nám fantasticky. Bol to skutočne úžasný  zážitok.

—————

Späť