www.samanizmus.sk


Bubnovacia skupina

15.01.2012 15:00
Milí šamanskí priatelia, prvá bubnovacia skupina v roku 2012 sa koná 15. januára. Prídite, tešíme sa na vás!
 
Kde:                         Čajovňa Zelenej Táry, Sch. Trnavského 4, Bratislava
Čas:                         15,00 - 18,00
Poplatok:                  4,- Eurá
Podmienka účasti:    znalosť techniky šamanského cestovania
Téma: bude ešte upresnená
 
Účasť na skupine nahláste vopred telefonicky alebo e-mailom


Viac o bubnovacích skupinách v sekcii  Bubnovacia skupina
 

—————

Späť