www.samanizmus.sk


Bubnovacia skupina

18.09.2011 15:00

Na tomto stretnutí sme si precvičovali techniky zamerané na prinášanie sily.

—————

Späť