www.samanizmus.sk


Priebeh liečenia

    Na začiatku liečenia sa potrebuje šaman dozvedieť čo najviac o problémoch svojho klienta, preto začína liečenie rozhovorom s klientom. Klient opíše svoj problém a sformuluje v čom konkrétne by potreboval pomôcť. Tento rozhovor je dôležitý, aby šaman na svojej diagnostickej ceste chápal obrazom zo života klienta a vedel si ich dať do kontextu v súvislosti s klientovým problémom. 

    Po rozhovore šaman očistí seba aj klienta pierkom a dymom bielej šalvie. Takto sa pripraví na diagnostickú šamanskú cestu, počas ktorej sa pýta svojich spojencov na klientov problém, čo mu v danej chvíli môže najviac pomôcť, konkrétny postup liečenia. Klient leží na deke na zemi a modlí sa za svoju úzdravu.

    Šaman po návrate predostrie klientovi výsledky svojej diagnostickej cesty a návrh postupu liečenia. Klient sám určí, či chce podstúpiť navrhnutý spôsob liečby, ak sa nato necíti byť pripravený, má plné právo odmietnuť. Nemalo by žiadny zmysel liečiť niekoho spôsobom, s ktorým nie je stotožnený a už vonkoncom nie proti jeho vôli. Ak šaman dostane súhlas na zvolenú intervenciu, pristúpi sa k samotnej šamanskej liečbe.

    Nakoľko šamanizmus pristupuje individuálne ku každému problému, aj spôsob každej jednej šamanskej liečby je veľmi individuálny. Ťažkosti, vyzerajúce podobne v našej realite, môžu mať a často aj mávajú veľmi rozličné príčiny vzniku. Práve preto spôsob liečenia v šamanizme nezávisí od "symptómov" ale sa odvíja od zistenej príčiny vzniku ťažkostí.

    Šamanizmus používa tradičné ritualizované spôsoby liečenia, preto aj priebeh liečenia obsahuje ritualizované prvky. Pri práci sa môžu použiť rôzne pomôcky a predmety sily ako napríklad šatka na zakrytie očí, šamanský bubon, šamanská hrkálka, rôzne kamene, amulety, sošky atď. Počas liečenia môže šaman spievať, modliť sa, tancovať, hovoriť jazykom cudzej kultúry, spájať sa so zvieracím spojencom ... v podstate čokoľvek, čo mu pomôže dostať sa do hlbšieho tranzu, aby mohol byť svojmu klientovi čo najviac nápomocný.

    Niektorí klienti opisujú šamanské liečenie ako veľmi netradičné. Teší nás fakt, že tí istí klienti aj výsledky takéhoto liečenia opisujú ako veľmi netradičné ... v tom dobrom zmysle slova.