www.samanizmus.sk


Liečebný kruh


    Niektoré situácie si svojou závažnosťou alebo spôsobom intervenice vyžadujú súčasnú spoluprácu viacerých šamanov. Túto formu práce volíme v prípade použitia šamanských techník, ktoré je možné uskutočniť len v skupine alebo keď potrebujeme naakumulovať veľa sily na liečenie.

    Náš liečebný kruh tvorí skupina dlhodobo spolupracujúcich ľudí, ktorí sa venujú šamanskému liečeniu. Stretáva sa na základe podnetu klienta požadujúceho skupinové liečenie. Miesto a čas stretnutia sa vyberá na základe dohovoru s klientom. Všetky informácie odznejúce na šamanskom liečení sú prísne dôverné. Pôsobnosť liečebného kruhu je najmä v Bratislave a jej okolí.

Info: samanizmus@hotmail.com, +421 948 223 807