www.samanizmus.sk


Šamanské liečenie


Šamanské liečenie je prastarý spôsob pomoci človeku alebo skupine, ktorého cieľom je navrátenie stratenej rovnováhy. Samotný šaman tu nie je nositeľom liečivej sily, ale je určitým sprostredkovateľom medzi spirituálnym svetom a klientom. Práve od spirituálnych pomocníkov (spojencov), s ktorými sa dostáva do kontaktu pomocou tranzu, získava šaman potrebné informácie a silu na liečenie. Šamanské liečenie je možné robiť aj na diaľku, nikdy však bez vedomia a súhlasu klienta. V šamanskom liečení narozdiel, od medicínskeho, nie je klient len pasívnym účastníkom liečebného procesu, ale sa na ňom spolupodieľa. Choroba je zo šamanského hľadiska akákoľvek nerovnováha týkajúca sa jednotlivca, jeho prostredia, vzťahov a pod. Nejde teda len o fyzickú nerovnováhu v ľudskom tele. Súvisí to s celostným pohľadom šamanizmu, ktorý vníma človeka a skutočnosti v oveľa širších súvislostach. V praxi to znamená, že ak je určitej energie navyše, šaman ju odoberie a vráti tam, kam patrí, a zasa naopak, ak nejaká energia, sila niekde chýba, tak ju tam prináša. Šaman je klientovi nápomocný v jeho zdravotných, partnerských, duševných, pracovných, existenčných a iných problémoch, ktoré klienta v danom období ťažia.

 

 

Pre koho je šamanské liečenie vhodné?

Ak vám niekto tvrdí, že žije v úplnej harmónii, zdraví, a jeho vzťahy s okolím sú ideálne, tak tento človek buď klame vás alebo seba. Každý z nás v rôznej miere a v rôznej oblasti života zažívame určitý nesúlad, ktorý je pre človeka našej doby úplne prirodzený a normálny. Kedy je však správny čas pre šamanské liečenie? Ak človek začne vnímať daný problém ako ťaživý a rozhodne sa, že chce s ním naozaj skoncovať. A tým sa zároveň rozhodne aj urobiť zmenu v živote. Nič sa nám v živote nedeje náhodne a všetko má svoje príčiny a následky. Preto ak chceme prijať pozitívnu zmenu do života, je nutné vzdať sa starých návykov, postojov, spôsobov života, čo môže byť niekedy veľmi ťažké. Šaman je tým, kto prináša klientovi vhľad do problémovej situácie, poukáže na skutočné príčiny objavujúcich sa problémov a klient si sám zváži, či je dostatočne pripravedný a odhodlaný k zmene, ktorá s odstránením problémov súvisí. Ak sa klient rozhodne pre liečenie, šaman mu prinesie silu, ktorá je potrebná na prekonanie problému a dá mu aj určité odporúčania pre jeho ďalší život. Šaman totiž problém za klienta nevyrieši, on mu prináša silu a akýsi návod, ako ďalej. Rozhodnutie k zmene musí však klient urobiť sám. Čas, kedy sa dostaví požadovaný pozitívny efekt, môže byť rôzny. Väčšinnou ide o dlhodobý proces spojený s transformáciou osobnosti.

 

 

Cenník

Cena za konzultáciu, diagnostickú šamanskú cestu a liečenie sa určujú  individuálne, podľa časovej náročnosti a po vzájomnej dohode s klientom.
 


Bližšie informácie