www.samanizmus.sk


Kalendár akcií

22.05.2021 09:15

Cesta šamana - základný seminár FSS

—————

06.06.2021 10:23

Hopi oheň

—————

18.06.2021 10:02

Veštenie a predpovedanie v šamanizme / Nadstavbový seminár FSS

—————

07.07.2021 10:24

Hopi oheň

—————

08.08.2021 10:25

Hopi oheň

—————

09.09.2021 10:26

Hopi oheň

—————

18.09.2021 10:08

Cesta šamana - základný seminár FSS

—————

10.10.2021 10:27

Hopi oheň

—————

23.10.2021 10:09

DPS

—————

11.11.2021 09:15

Hopi oheň pre mier

—————