www.samanizmus.sk


Kalendár akcií

22.11.2019 16:00

Core-šamanský návrat stratenej časti duše - nadstavbový seminár FSS

—————

12.12.2019 18:00

Hopi oheň pre mier

—————

14.12.2019 09:00

ROZLÚČKA SO STARÝM - NIELEN ROKOM - deň praktického šamanizmu

—————