www.samanizmus.sk


 

HOPI oheň pre mier

    Každý mesiac, keď sa deň a mesiac zhodujú v čísle /1.1., 2.2., ...12.12./, sa robí tento rituál na mnohých miestach sveta - od Skalistých hôr až k Himalájam. Je symbolom prepojenia všetkých modlitieb za mier a harmóniu, je symbolom prepojenia všetkých, ktorým záleží na osude našej Matky Zeme. Jeho súčasťou sú nahlas vyslovené modlitby za vyzdravenie Matky Zeme, zachovanie mieru, lásky, úcty na zemi, vzájomného súcitu, rešpektu a porozumenia, ktoré môžu prejsť v spev a oslavu radosti zo života.

    Ohnisko je pri rituály ohraničené kruhmi z kameňov, ktoré predstavujú zmenšený medicínsky kruh. Drevo použité na oheň symbolizuje prepojenie Matky Zeme s človekom. Používajú sa hrubšie konáre, ktoré ukladáme v tvare pagoda, symbolizujú mužov ochraňujúcih ženy a deti. Ženy a deti sú symbolicky zastúpené použitím tenkých konárikov, ktoré sa vkladajú do vytvoreného stredu hrubších konárov. Oheň zapália vždy ženy zo štyroch smerov súčasne. Modlitby sa predávajú po kruhu v smere slnka okolo ohňa. Keď oheň dohorí, ako prejav svojej vďaky sypeme na vzniknuté uhlíky liečivé bylinky /šalviu, céder, sladkú trávu, kinnick kinnick.../, ktoré darujeme ohňu, Matke Zemi a deduškovi Tokashila.

    Pieseň pre Matku Zem.        
 

Pôvod

    Tento rituál pochádza od indiánskeho kmeňa HOPI dodnes žijúceho v severnej Arizone. HOPI alebo „Hopituh Shi-nu-mu“ znamená v preklade „Mierumilovní ľudia“ alebo tiež „Tí, ktorí žijú v mieri“. HOPI sú mierotvorcovia, sú jediným známym kmeňom, ktorý počas svojej existencie nikdy neviedol žiadnu vojnu. Popol z HOPI ohňa za mier je považovaný za liečivý. HOPI ho používajú pri liečbe a rituáloch. 

    Po prvýkrát bol v ČR vykonaný pod vedením silnej ženy, indiánky, matky, babky, učiteľky a šamanky Alicie Hamm v lete 7. 7. 2007. Spoločne s prvým Hopi ohňom priniesla i kúsok popola zo svojich predchádzajúcich ohňov HOPI, ako symbol prepojenia všetkých modlitieb za mier a harmóniu.
 

Účasť

    Účasť na posvätnom rituálnom ohni HOPI nie je ničím obmedzená, ide o spoločné stretnutie ľudí v kruhu okolo ohňa - mužov, žien, detí. Dôležitý pri ňom je zámer, dôvera a láska vložená do spločného obradu. Hlboká láska k vesmíru, k planéte, všetkým žijúcim bytostiam a k sebe. Nakoľko sa obrad koná vonku vo voľnej prírode, je potrebné prispôsobiť svoje oblečenie aktuálnemu počasiu.
 


Mierové prehlásenie ľudí z kmeňa HOPI


Je v Moci Pravých Hopi ľudí zjednotiť myseľ a ducha všetkých ľudí na Zemi, ktorí skutočne hľadajú mier…

„HOPI“ znamená „Mierumilovní Ľudia“….a tou najpravdivejšou a najväčšou silou je sila Mieru…pretože Mier je Vôľou Veľkého Ducha…

Ale nieje to iba preto, že Veľký Duch povedal Pravým Hopi Ľuďom, aby nikdy nepoužili zbrane…že Praví Hopi Ľudia nebudú bojovať…ani umierať za to, že poznáme správny spôsob Života.

Praví Hopi Ľudia vedia, ako bojovať bez zabíjania a ubližovania…

Praví Hopi Ľudia vedia, ako bojovať s pomocou Skutočnej a Pozitívnej Sily vo Svetle Veľkého Ducha…

Praví Hopi Ľudia vedia, ako predávať Vzdelanie pomocou čistých myšlienok…dobrých obrazov…a pomocou starostlivo vybraných slov…

Praví Hopi Ľudia vedia, ako ukázať všetkým Deťom z celého sveta Pravú Cestu Života tým, že im pôjdu príkladom…tým, že s nimi budú pracovať a komunikovať spôsobom, ktorý sa dotýka myslí a sŕdc všetkých ľudí, ktorí skutočne hľadajú metódy jednoduchého a spirituálneho Života, jediného Života, ktorý prežije…

HOPI ĽUDIA UCHOVÁVAJÚ POSVATNÉ POZNÁNIE O CESTE ZEME, PRETOŽE PRAVÍ HOPI ĽUDIA VEDIA, ŽE ZEM JE ŽIJÚCA…RASTÚCA BYTOSŤ…A VŠETKY VECI NA NEJ SÚ JEJ DEŤMI.

Praví Hopi Ľudia vedia, ako ukázať Správny Spôsob Života všetkým ľuďom na svete, ktorí majú uši, čo počujú…, ktorí majú oči, čo vidia a ktorí majú srdce, aby týmto veciam porozumeli….

Praví Hopi Ľudia vedia , ako vytvoriť dostatočnú Silu, aby dosiahli spojenie síl Mysle a Duše všetkých Pravých Detí na Zemi…a jak ich Spojiť s Pozitívnou Silou Veľkého Ducha tak, aby ukončili nešťastie, utrpenie a prenasledovanie na všetkých postihnutých miestach tohoto sveta…

PRAVÍ HOPI ĽUDIA PREHLASUJÚ, ŽE HOPI SILA BUDE SILOU, KTORÁ DOSIAHNE SVETOVEJ ZMENY.

prevzaté z https://www.aliciahamm.blackeye.cz