www.samanizmus.sk


Bubnovacia skupina

Bubnovacia skupina  je priestor pre všetkých, ktorí chcú svoje šamanské vedomosti precvičiť, upevniť a využiť v praxi. Ponúka výbornú príležitosť urobiť niečo pre seba, pomôcť druhým alebo Matke Zemi. Naše stretnutia sú venované témam osobného rozvoja, liečeniu jednotlivcov, šamanským rituálom - všetko za silnej podpory kruhu, skupiny. Jedinou podmienkou účasti je ovládanie techniky šamanského cestovania. Stretnutia totiž nie sú výukové, ale zamerané výlučne na praktické využitie získaných vedomostí. Naša bubnovacia skupina je otvorená. To znamená, že radi privítame každého, kto má chuť a záujem o spoločnú prácu, chce precítiť silu kruhu a ďalej sa rozvíjať. Stačí, ak svoju účasť potvrdíte na e-mailovej adrese samanizmus@hotmail.com alebo
telefonicky na číslach +421 948 223 807,  +421 903 422 098.


Kde:                         Centrum Rafael, Narcisova 5, Bratislava
Čas:                         14,00 - 17,00
Poplatok:                  7,- Eur
Podmienka účasti:     znalosť techniky šamanského cestovania

 

Termíny stretnutí nájdete v sekcii Kalendár akcií 

Tešíme sa na vás !

 

MAPA