www.samanizmus.sk


Archív článkov

20.11.2011 15:00

Bubnovacia skupina

Na tejto bubnovacej skupine sme sa venovali práci s predkami.

—————

11.11.2011 18:30

HOPI oheň pre mier

Deň 11. 11. 11 je významný dátum pre našu Matku Zem, tiež pre nás samotných. Je to deň prechodu, a preto sa aj my pripájame k celosvetovému úsiliu a spojíme sa v spoločnej modlitbe prostredníctvom ceromónie HOPI ohňa pre mier, ktorý sa rozhorí v tento deň v...

—————

11.11.2011 17:45

HOPI oheň pre mier

Na Devíne sa nás zišlo približne 25 ľudí. Každý odovzdal ohňu svoje modlitby a dary. Bola to krásna ceremónia. O mesiac sa dúfame stretneme na tom istom mieste v rovnako hojnom počte, aby sme pracovali pre Matku Zem.

—————

05.11.2011 09:30

Bubnovacia skupina v Buchelbachu (Rakúsko)

V nádhernom vidieckom prostredí rakúskeho Buchelbachu sme pracovali v skupinách pre klientov. Overili sme si, že šamanský jazyk je univerzálny a medzinárodný. Bolo nás vyše 40 a pracovalo sa nám fantasticky. Bol to skutočne úžasný  zážitok.

—————

09.10.2011 15:00

Bubnovacia skupina - práca s elementmi

—————

09.10.2011 15:00

Bunovacia skupina

Táto bubnovacia skupina bola zameraná na prácu s elementmi.

—————

18.09.2011 15:00

Bubnovacia skupina - práca s prinášaním sily

—————

18.09.2011 15:00

Bubnovacia skupina

Na tomto stretnutí sme si precvičovali techniky zamerané na prinášanie sily.

—————